Spanningen, tribologie en contactmechanica

Wanneer twee objecten in contact met elkaar komen, kan er sprake zijn van een puntcontact of een lijncontact, afhankelijk van de vorm van de oppervlakken. De contactkracht leidt tot vervorming en daarmee spanningen in het materiaal. Als deze materiaalspanningen hoog...

Vermoeiing in rollend Hertz contact

Tot en met release 3.2.0 van HertzWin, hadden alle berekende resultaten betrekking op een statische situatie. De belangrijkste materiaalspanningen in een statische situatie zijn de maximale schuifspanning en de Von Mises vergelijkspanning. De Von Mises...