Partner in productontwikkeling

Met Vink System Design & Analysis lever ik (Jaap Vink) ingenieursdiensten aan bedrijven. Ik ben gespecialiseerd in fijnmechanica en ben een ervaren en resultaatgerichte partner in de ontwikkeling van complexe optomechanische en mechatronische systemen waarbij een hoge nauwkeurigheid wordt gevraagd.

Om regelmatig voorkomende of specialistische mechanische berekeningen en analyses uit te voeren, heb ik een toolkit ontwikkeld met softwareprogramma’s en een spreadsheet. Je kunt ze downloaden en gebruiken.

Engineering Toolkit Vink SD&A voor mechanische berekeningen

Screenshot TolStackUp tolerantietabel voor tolerantieanalyse

Spreadsheet Tolerantieanalyse

TolStackUp is een spreadsheet (sjabloon) voor tolerantieanalyse dat is opgesteld in Excel. Het is ontworpen om de impact van maatafwijkingen van onderdelen in een samenstelling (assemblage) te analyseren en te beheren.. Lees meer

Balkdoorbuiging berekenen Pro

FlexBeam Pro is een gebruiksvriendelijke calculator voor de doorbuiging en knik van balken. Na het invullen van de gegevens maakt FlexBeam Pro de benodigde berekeningen. Lees meer

Balkdoorbuiging berekenen Lite

Wil je FlexBeam eerst uitproberen of heb je de uitgebreidere functionaliteit van FlexBeam Pro niet nodig? Download dan de gratis versie FlexBeam LiteLees meer

Hertze-contacten berekenen

Met HertzWin kun je snel punt- en lijncontacten doorrekenen. Het praktische, gratis programma voert alle Hertz-contactberekeningen automatisch uit. Lees meer

Testimonials Engineering Toolkit

I’m using FlexBeam to support my classes as a mechanical design teacher at a Technical School – Javier, Spanje

I have downloaded your program and have confirmed that your Hertz Contact Stress calculation matches what I have been using. I believe that HertzWin will be helpful in quickly checking my hand calculations – Michael, USA (Pennsylvania)

Ik kan enkel maar positief zijn over FlexBeam, zééééér praktisch – Philippe, België

I have been a user of your FlexHinge software for the past few years and have found it very useful – Joey, USA

We hebben FlexBeam Pro getest en zijn er erg blij mee – Jaap, Nederland

I would like to thank you for your program HertzWin. It is really easy to use it and it has really nice visualization – Frantisek, Czech Republic

Nieuws & Updates

Spanningen, tribologie en contactmechanica

Wanneer twee objecten in contact met elkaar komen, kan er sprake zijn van een puntcontact of een lijncontact, afhankelijk van de vorm van de oppervlakken. De contactkracht leidt tot vervorming en daarmee spanningen in het materiaal. Als deze materiaalspanningen hoog...

Lees meer

Het opstellen van de tolerantieketen in stappen

In het artikel 'stappenplan tolerantieanalyse', is in het kort samengevat welke stappen je doorloopt om tot een goede tolerantieanalyse te komen. In de daarna volgende artikelen is ingegaan op de wijze van optellen van toleranties. Veel aandacht ging daarbij naar de...

Lees meer

Tolerantieanalyse en procescapabiliteitsindex Cpk

In vorige artikelen is de toepassing van statistiek in tolerantieanalyse besproken: hoe het statistisch optellen werkt, hoe je de invloed van verschillende verdelingen verwerkt en het combineren van worst-case met statistische bijdragen. Het beeld dat daaruit oprijst...

Lees meer

Vermoeiing in rollend Hertz contact

Tot en met release 3.2.0 van HertzWin, hadden alle berekende resultaten betrekking op een statische situatie. De belangrijkste materiaalspanningen in een statische situatie zijn de maximale schuifspanning en de Von Mises vergelijkspanning. De Von Mises...

Lees meer

De verdeling van toleranties

In het vorige artikel is statistisch optellen van toleranties beschreven. Het is meestal verstandig om een statistische tolerantieanalyse uit te voeren in plaats van een worst-case-analyse. Een worst-case-analyse leidt vaak tot onnodig lage tolerantiewaarden en...

Lees meer

Statistisch optellen van toleranties

In het voorgaande artikel kon je lezen over de worstcase-optelling ofwel lineaire optelling van toleranties. Hierbij neem je aan dat alle toleranties maximaal ongunstig uitvallen en aan de grens van het tolerantiegebied liggen. Bij een zogenaamde statistische...

Lees meer