Over Vink System Design & Analysis

F14-200x200Een succesvol ontwerp begint met een complete set specificaties en een goed concept.

Maar ook de uitwerking hiervan vergt vaak nog veel aandacht. Wordt de beoogde stijfheid bereikt? Blijven de materiaalspanningen binnen de gestelde eisen? Is er geen verborgen stick-slip? Voldoet de samenstelling aan de vereiste maatnauwkeurigheid als rekening gehouden wordt met alle productietoleranties? Welke faalmechanismen zijn er?

Het zijn allemaal vragen die al in de ontwerpfase beantwoord kunnen worden. Met dit soort fijnmechanische analyses heb ik (Jaap Vink) gedegen ervaring. Mijn jarenlange praktijkervaring levert een breed perspectief op.

Expertise

Ik ben gestart als ontwikkelaar bij Canon Production Printing (destijds Océ) in Venlo. Binnen de ontwikkeling van een breed formaat scanner-printer (tot A0) heb ik er onder andere gewerkt aan de scanmodule en de belichtingsmodule.

Na enkele jaren stapte ik over naar ASML in Veldhoven. Daar heb ik zo’n 22 jaar bij Development gewerkt heb. Eerst als designer en al vrij snel als (senior) engineer in een groep die designers ondersteunt bij onder andere:
• het opstellen van specificaties voor (sub)systemen;
• conceptdesign;
• (fijn)mechanische analyses;
• het opzetten en uitvoeren van kwalificatietesten;
• troubleshooting;
• technische rapportages.

Projecten

Veelal werkte ik in opto-mechanische projecten, maar ook in mechatronische projecten. In latere jaren was één van de belangrijke taken het uitvoeren van tolerantieanalyses. Bij ASML heb ik hiervoor de gestructureerde, methodische aanpak helpen ontwikkelen.

Ook heb ik een Excel-sjabloon (template) voor tolerantieanalyse ontwikkeld. Hierdoor kan elke mechanische designer zijn analyse op dezelfde manier opzetten, uitrekenen en presenteren. Via de cursus tolerantieanalyse, verzorgd door Mikrocentrum, leren de mechanische designers bij ASML nu te werken met dit Excel-sjabloon.

Zelfstandig

In 2007 ben ik als zelfstandige verder gegaan in hetzelfde vakgebied en heb ik mijn kennis en kunde met het ingenieursbureau Vink System Design & Analysis ook voor andere bedrijven ingezet, zoals Mapper Lithography.

Cursus Tolerantieanalyse

Verder ben ik door mijn kennis van en ervaring met tolerantieanalyses door het Mikrocentrum gevraagd om docent te zijn voor de open cursussen en bedrijfsinterne cursussen Tolerantieanalyse. In de praktijk is gebleken dat de cursus geschikt is voor veel bedrijven in allerlei sectoren.