Stappenplan tolerantieanalyse aan de hand van een voorbeeld

In een vorig artikel is het hele stappenplan voor het opstellen van de tolerantieketen beschreven. Het is beschreven aan de hand van een relatief eenvoudig voorbeeld. In de praktijk kunnen de constructies echter heel wat complexer zijn. En dan is de tolerantieanalyse...

Spanningen, tribologie en contactmechanica

Wanneer twee objecten in contact met elkaar komen, kan er sprake zijn van een puntcontact of een lijncontact, afhankelijk van de vorm van de oppervlakken. De contactkracht leidt tot vervorming en daarmee spanningen in het materiaal. Als deze materiaalspanningen hoog...

Het opstellen van de tolerantieketen in stappen

In het artikel ‘stappenplan tolerantieanalyse’, is in het kort samengevat welke stappen je doorloopt om tot een goede tolerantieanalyse te komen. In de daarna volgende artikelen is ingegaan op de wijze van optellen van toleranties. Veel aandacht ging...

Tolerantieanalyse en procescapabiliteitsindex Cpk

In vorige artikelen is de toepassing van statistiek in tolerantieanalyse besproken: hoe het statistisch optellen werkt, hoe je de invloed van verschillende verdelingen verwerkt en het combineren van worst-case met statistische bijdragen. Het beeld dat daaruit oprijst...

Vermoeiing in rollend Hertz contact

Tot en met release 3.2.0 van HertzWin, hadden alle berekende resultaten betrekking op een statische situatie. De belangrijkste materiaalspanningen in een statische situatie zijn de maximale schuifspanning en de Von Mises vergelijkspanning. De Von Mises...

Tangentiële kracht op een punt- of lijncontact in HertzWin

Met het programma HertzWin kun je vanaf de eerste release Hertze punt- en lijncontacten berekenen. Ook de invloed van een tangentiële kracht kan berekend worden. HertzWin is online gratis downloadbaar, al vanaf maart 2009. Geen benaderingsformule maar exacte formules...