Release notes HertzWin

Hieronder vindt u een overzicht van de HertzWin release notes.

Release 3.5.0 (april 2023)

 • Verbeterd: kruisdraad tijdens het klikken in de contour- of lijnplot;
 • Verbeterd: snelheid bij het heen en weer schakelen tussen contour plots;
 • Opgelost: fout in labels in de contourplot;
 • Opgelost: de breedte van het venster bij de contourplot;
 • Opgelost: schaalgrootte in dZ-lijnplot;
 • Opgelost: legenda in lineaire plot (lijnkleur en type);
 • Opgelost: ontbrekende rasterlijn in lijnplot.

Release 3.4.1 (januari 2023)

 • Opgelost: bug met (gedeeltelijk) verdwijnende labels in de grafieken leidde tot het tonen van onjuiste waarden;
 • Opgelost: bug met normaalkracht nul;
 • Opgelost: bug in het tonen van materiaaleigenschappen uit de dropdown lijst;
 • Opgelost: klein vertaalprobleempje.

Release 3.4.0 (oktober 2022)

 • Nieuw: tangentiële belasting (volledige slip) berekening voor elliptisch contact;
 • Nieuw: aanduiding van sliprichting in geval van tangentiële kracht;
 • Nieuw: mogelijkheid om de resultaten te tonen voor lichaam 1 of alleen voor lichaam 2;
 • Nieuw: omschakeling tussen lijnplot langs Z-as (X=Y=0) en een contourplot;
 • Nieuw: een linkermuisklik in de contourplot toont de locatie en de spanning;
 • Verbeterd: grote snelheidsverbeteringen voor elliptisch contact in de meeste gevallen. Carlson integraal RD zoals beschreven door J.A. Greenwood wordt gebruikt;
 • Bijgewerkt: helpfunctie;
 • Bijgewerkt: in gevallen met tangentiële belasting wordt de trekspanning (aan de rand van het contact) nu voor beide lichamen gepresenteerd, in plaats van die voor ‘lichaam 1’;
 • Correctie: tooltip voor trekspanning;
 • Opgelost: fout in de laagste von Mises-spanning en de belangrijkste schuifspanningswaarden (bijna nulwaarden buiten het contactgebied) voor cirkelvormig contact in de contourplot. Maximale waarden worden niet beïnvloed;
 • Verholpen: foutieve middenwaarde van de kleurenschaal voor contourplots in bepaalde gevallen;
 • Opgelost: lege materiaallijst na toevoegen van een nieuw materiaal;
 • Opgelost: e-mailadres;
 • Verholpen: kleine storing bij de eerste keer opstarten.

Release 3.3.2 (augustus 2022)

 • Opgelost: fout tijdens opstarten van programma met een te hoge oppervlakteruwheid.
 • Opgelost: fout in contourplot (tangentiële belasting) voor cirkelvormig contact. Plotgegevens voor Syy en Szz waren verwisseld.
 • Verbeterd: extra foutafhandeling.

Release 3.3.1 (maart 2022)

 • Verbeterd: ‘foute’ gebruikersinvoer en roodgekleurde invoervelden;
 • Verbeterd: fout logging in enkele procedures;
 • Verbeterd: helpfunctietekst in ‘Controles/waarschuwingen’;
 • Toegevoegd: knop voor het tonen van de release notes;
 • Opgelost: enkele fouten in de ‘verkeerde’ gebruikersinvoer en roodgekleurde invoervelden;
 • Opgelost: verkeerde waarschuwing voor te hoge oppervlakteruwheid in lijncontact;
 • Opgelost: bug met ‘deling door nul’.

Release 3.3.0 (april 2021)

 • Nieuw: Orthogonale schuifspanning Tzx, Tzy voor vermoeiing in een vrij rollend contact;
 • Verbeterd: vloeiendere grafiek ‘kracht – indrukking’;
 • Bijgewerkt: helpfunctie;
 • Opgelost: lijncontact van lengte nul veroorzaakt foutmelding.

Release 3.2.1 (december 2020)

 • Verbeterd: veel hogere tekensnelheid van een contourplot;
 • Opgelost: contourplot op pc’s met komma als decimale scheidingsteken toonde slechts één kleur;
 • Opgelost: verkeerde spanningswaarde in het bovenste label van de kleurenschaallegenda voor de Sxx-spanning in contourplot.

Release 3.2.0 (december 2020)

 • Nieuw: invloed van tangentiële belasting. De eerder gebruikte benadering wordt niet meer gebruikt. In plaats daarvan worden de materiaalspanningen onder het oppervlak berekend;
 • Nieuw: contourplot van de materiaalspanningen met tangentiële belasting (ook met een tangentiële belasting van ‘nul’);
 • Verbeterd: berekening van ruwheidsinvloed. Een verbeterde versie van de curve-fit voor de effectieve contactbreedte wordt nu gebruikt. Dit leidt tot enigszins andere, maar nauwkeurigere resultaten van de halve breedte a, b, de schuifspanning en de von Mises-spanning;
 • Verbeterd: Help-functie. Bijgewerkt en nieuwe inhoud toegevoegd;
 • Gerepareerd: grafiek van kracht versus indrukking in lijncontact;
 • Gerepareerd: energieberekening in lijncontact;
 • Opgelost: berekening van de diepte van de maximale schuifspanning en de von Mises bij extreme waarden van de Poisson-ratio (> 0,4 of <0,1).

Release 3.1.3 (november 2020)

 • Opgelost: bug die ernstige rekenfouten veroorzaakt. Update absoluut vereist!
 • Opgelost: verkeerde resultaten na het starten van HertzWin met ruwheidswaarden Ra1 en / of Ra2;
 • Opgelost: foutieve resultaten door snel typen. Dit kan resulteren in zichtbare herberekeningen;
 • Verbeterd: rekensnelheid.

Release 3.1.2 (oktober 2020)

 • Gewijzigd: in lijnstijfheid en -indrukking, wordt nu formule [5.58] in K.L. Johnson’s boek gebruikt als één cilinder een oneindig grote radius heeft;
 • Opgelost: bug in de stijfheid bij lijncontacten samen met oppervlakteruwheid;
 • Opgelost: weergave van het copyrightsymbool in sommige taalinstellingen;
 • Opgelost: fout in weergave van schuifspanning en von Mises spanning in sommige gevallen;
 • Verbeterd: berekening van de minimale hardheid voor levensduur. Let op dat de berekening ter indicatie is;
 • Verwijderd: de berekeningen met een (tangentiële-) tractiekracht. Deze bevatten enkele bugs. In de nabije toekomst komt er een complete en uitgebreidere update van tractiekrachten.

Release 3.1.1 (mei 2020)

 • Opgelost: bug in de materialenlijst bij sommige regionale settings;
 • Opgelost: bug met alleen een minteken in het invoerveld voor de radius;
 • Verbeterd: om verwarring te voorkomen, zijn de ‘materiaal-velden’ nu leeg als het scherm voor materiaalbewerking opent.

Release 3.1.0 (april 2020)

 • Opgelost: bug in de weergave van de maximale schuifspanning van lichaam 1 (schuifspanning van lichaam 2 was altijd correct). Fout was aanwezig sinds release 2.9.0 en kon tot ~1% oplopen;
 • Opgelost: V-spike in Grafieken-scherm bij enkele zeer uitzonderlijke combinaties van radii in elliptisch contact;
 • Toegevoegd: energie-uitvoer naar het klembord;
 • Verbeterd: wat extra robuustheid bij het laden van oudere materiaallijsten;
 • Verbeterd: een kleine taalfout bij het schakelen tussen beide talen.

Release 3.0.1 (april 2020)

 • Opgelost: activering van standaard instellingen (nieuwe gebruikers).

Release 3.0.0 (april 2020)

 • Opgelost: rekenfout in lijncontact bij positieve radii. De bug verscheen in release 2.10.0 en resulteerde in een te klein contactgebied en dus hogere berekende spanningen;
 • Opgelost: fouten door ‘lang indrukken van toetsenbordtoets. Veel codewijzigingen;
 • Verbeterd: waarschuwingssysteem minder streng, betere waarschuwingstekst;
 • Toegevoegd: controle op de hoek tussen de twee lichamen in elliptisch contact;
 • Toegevoegd: contextgevoelige help in het hoofdscherm;
 • Toegevoegd: help-functie in ‘Grafieken’, ‘Materiaalbewerking’ en pop-upwaarschuwingen;
 • Kleine verbeteringen in de user-interface.

Release 2.10.0 (maart 2020)

 • Nieuw: Berekening van de elastische energie (elastisch contact als veer). Gebruikersverzoek;
 • Nieuw: grafiek van de relatie ‘kracht – indrukking‘ (venster Grafieken);
 • Nieuw: Grafiekvenster kan ‘bovenop’ (on-top) worden ingesteld;
 • Nieuw: mogelijkheid om geëxporteerde gegevens (grafiekvenster) op te slaan in een geldige map. De map wordt onthouden;
 • Nieuw: controles en waarschuwingen op straal met betrekking tot radii van de contactlichamen;
 • Nieuw: controles en waarschuwingen voor indruk en stijfheid in lijncontact;
 • Nieuw: controle en waarschuwing voor maximaal toegestane stress;
 • Verbeterd: afzonderlijke materiaaleigenschappen voor SI en voor imperiale eenheden;
 • Updatet: geen overschrijving van geëxporteerde gegevensbestanden in het grafiekvenster;
 • Updatet: het grafiekvenster wordt netjes onder of naast het hoofdvenster geopend;
 • Updatet: tractie is nu uitgeschakeld als het venster ‘Grafieken’ is geopend;
 • Updatet: vertaalfout. Vaste smering -> Full-film smering (Engels);
 • Updatet: Help-functie met informatie over energieberekening, bewerken van de materialenlijst, het waarschuwingssysteem en een achtergrondartikel;
 • Opgelost: zeldzame bug die tot een crash kan leiden;
 • Opgelost: fout bij het plaatsen van een tekstlabel in het Grafieken-venster;
 • Opgelost: enkele kleine bugs in de gebruikersinterface;
 • Opgelost: kleine bug bij het selecteren van materiaal in de vervolgkeuzelijsten.

Release 2.9.0 (januari 2019)

 • Toegevoegd: indicatie van de oriëntatie van de contactellips. Ofwel: is de radius A in de X-richting of in de Y-richting of is het contact cirkelvormig?
 • Gewijzigd: in het grafiekenscherm zijn bij een puntcontact nu de radius a en b gebruikt (in plaats van de X en Y);
 • Verbeterd: veel nauwkeurigere resultaten van de Von Mises vergelijkspanning en de maximale schuifspanning in het hoofdscherm. Er wordt gebruik gemaakt van numerieke optimalisatie in plaats van een curve-fit;
 • Verbeterd: hoge DPI-schaling onder Windows 10;
 • Verbeterd: schaling in ‘Grafieken’ bij Von Mises en Tresca als er een materiaal met lage Poisson constante gebruikt wordt;
 • Opgelost: bug met negatieve radius en een hoek tussen de hoofdassen (in zeldzame gevallen);
 • Updatet: hyperlink naar homepagina van www.vinksda.nl;
 • Verwijderd: limieten voor de afstanden D1 en D2 in de stijfheidsberekening van lijncontacten (het model is ook geldig voor afstanden groter dan de radii);
 • Opgelost: kleine bug bij het positioneren van de checkbox ‘oneindig’ voor radius R2x.

Release 2.8.0 (augustus 2018)

 • Nieuw: muisklik in een grafiek laat de waarden zien;
 • Verbeterd: schaling in ‘Grafieken’;
 • Verbeterd: visuele indicatie voor gevallen waar de oppervlakteruwheid te hoog is en buiten het gebruikte model valt;
 • Verbeterd: Nederlands/Engelse vertaling;
 • Verbeterd: layout van sommige elementen in ‘Grafieken’;
 • Gewijzigd: in lijncontact is de grens voor D1 en D2 (stijfheid, indrukking) verlegd naar 1.5x de radius;
 • Toegevoegd: visuele indicatie voor gevallen waar D1 en/of D2 te groot zijn;
 • Opgelost: bug (crash) bij het opstarten van HertzWin.

Release 2.7.0 (juni 2018)

 • Opgelost: bug (rekenfout) in elliptisch contact onder 90 graden en grote verschillen in de radii;
 • Verbeterd: Rekensnelheid;
 • Toegevoegd: Visuele terugkoppeling tijdens langdurige berekeningen;
 • Opgelost: bug in ‘Grafieken’, indrukking bij cirkelvormig contact;
 • Opgelost: kleine rekenfout in de schuifspanning en von Mises-spanning in gevallen met tractie;
 • Opgelost: fout door delen door nul in een enkel geval;
 • Verwijderd: tractiestijfheid. Deze was voor alleen voor uniforme tangentiële verplaatsingen;
 • Gecorrigeerd: formule in de helpfunctie ‘Herleidbaarheid’ voor de indrukking en stijfheid bij lijncontact: 5.58 –> 5.57.

Release 2.6.4 (februari 2017)

 • Opgelost: kleine bug in het omschakelen van eenheden (van MPa naar GPa);
 • Updatet: consistentere weergave van het aantal significante cijfers in de resultaten.

Release 2.6.3 (december 2016)

 • Opgelost: kleine bugs met komma als decimaalteken;
 • Nieuw: gemiddelde contactspanning. Zichtbaar als de muis boven het resultaat van de Hertze-spanning zweeft;
 • Updatet: helptekst met uitleg over de ‘hoek’ in elliptisch contact.

Release 2.6.2 (november 2016)

 • Opgelost: bug in foutcontrole bij lijncontact waardoor negatieve radius niet mogelijk was;
 • Updatet: enkele teksten voor tooltips en vertalingen.

Release 2.6.1 (oktober 2016)

 • Gewijzigd: contactstijfheid bij lijncontact;
 • Updatet: helpfunctie met stijfheid lijncontact en lokale stijfheid bij puntcontact;
 • Opgelost: zeldzaam voorkomende bug bij het switchen van/naar imperiale eenheden;
 • Opgelost: bug met XY-coördinaten in grafieken met lijncontact;
 • Verbeterd: positie van sommige labels bij het switchen van/naar imperiale eenheden;
 • Verbeterd: enkele kleine tekstuele aanpassingen.

Release 2.6.0 (april 2015)

 • Opgelost: Bug in berekeningen (in bepaalde gevallen) met imperiale eenheden;
 • Updatet: helpfunctie.

Release 2.5.0 (februari 2015)

 • Nieuw: imperiale eenheden.;
 • Nieuw: maximum waarden van de schuifspanning in de spanningsgrafieken;
 • Verbeterd: grafiekenknop in het hoofdscherm verdwijnt niet meer als de tractiekracht > 0 is;
 • Verbeterd: streeplijn in de grafieken begint nu met een streepje;
 • Verbeterd: eenheden in de spannings- en indrukkingsgrafieken;
 • Verbeterd: nieuwe lay-out in het scherm voor het beheren van materiaalgegevens;
 • Opgelost: issue met ruwheid in lijncontact met negatieve radius;
 • Opgelost: materiaallijst van de gebruiker wordt niet mee overschreven bij een update;
 • Opgelost: tekst-wrap in sommige labels;
 • Opgelost: tekstveld waar diepte waar de maximum von Mises-spanning optreedt;
 • Opgelost: issue met Tresca en von Mises labels in het grafiekenscherm;
 • Opgelost: issue met het wijzigen van de taal als het materiaalscherm open is;
 • Opgelost: het stoppen van HertzWin zal nu ook het eventuele open materiaalscherm sluiten;
 • Opgelost: bug met een spanningseenheid (verandering van MPa naar kPa trad niet op);
 • Opgelost: issue met rode achtergrondkleur in de resultaten als de ruwheid te hoog is;
 • Opgelost: controle op maximum waarde voor de constante van Poisson;
 • Opgelost: enkele kleine bugs.

Release 2.4.0 (april 2014)

 • Nieuwe functionaliteit: Grafieken van spanningen en vervormingen;
 • Nieuwe functionaliteit: Von Mises-vergelijkspanning per contactlichaam, met afhankelijkheid van de constante van Poisson;
 • De diepte waar de maximale Von Mises-vergelijkspanning optreedt;
 • Schuifspanning per contactlichaam, met afhankelijkheid van de constante van Poisson;
 • De Tresca-vergelijkspanning wordt nu als een pop-up getoond als de muis boven het schuifspanningsresultaat zweeft;
 • Om gebruikers in de gelegenheid te stellen om de resultaten van HertzWin te controleren is in de helpfunctie een overzicht gegeven van de gebuikte formules.

Release 2.3.1 (december 2013)

 • Nieuwe functionaliteit: tractiestijfheid voor elliptisch contact;
 • Oude Windows 98 artefacten in de vormgeving verwijderd;
 • Bug opgelost die optrad bij het opstarten nadat er afgesloten was met een geminimaliseerd window;
 • Kleine bug opgelost in de rekenmodule die ontstaan was in 2.3.0.

Release 2.3.0 (september 2013)

 • Rekensnelheid verbeterd om foute uitkomsten bij snel typen in combinatie met extreem elliptische contacten te voorkomen.

Release 2.2.1 (mei 2013)

 • Een issue met pop-upmeldingen opgelost.

Release 2.2.0 (maart 2013)

 • Bug opgelost die optrad in sommige gevallen als van lijncontact naar elliptisch contact geswitcht werd. Deze bug kon ook resulteren in kleine rekenfouten;
 • Kleine aanpassingen in de helpfunctie onder oppervlakteruwheid en toelaatbare spanning;
 • Een indicatie van het geldigheidsgebied van het oppervlakteruwheidsmodel toegevoegd. Als de invoergegevens buiten het Greenwood & Tripp-model vallen krijgen de resultaten nu een rode kleur;
 • De invoer van oppervlakteruwheid bij lijncontacten met een negatieve radius geblokkeerd omdat dit buiten het gebruikte model valt.

Release (december 2012)

 • Bug opgelost bij lijncontacten die resulteerde in een contactbreedte van nul;
 • Verbeterde weergave op monitoren met een hoge resolutie.

Release 2.0 (juli 2012)

Nieuwe features en bug-fixes:

 • Berekening van de invloed van oppervlakteruwheid;
 • Berekening van de minimaal benodigde hardheid voor levensduur;
 • Berekening van de invloed van tractiekrachten;
 • Bug opgelost bij de taalkeuze;
 • Lay-out aangepast;
 • Onthouden van de window-positie bij het afsluiten van het programma.

Release 1.2.2 (mei 2012)

 • Figuren toegevoegd met de vorm van het gekozen contact en een figuur dat de betekenis van de ‘hoekparameter’ uitlegt;
 • Weergave op hoge-resolutie monitoren verbeterd.

Release 1.2.1 (oktober 2010)

 • Weergave onder Windows 7 verbeterd.

Release 1.2 (juli 2009)

 • Bug opgelost voor de situatie met twee loodrechte cilinders van gelijke diameter.

Release 1.1 (april 2009)

 • Engelse vertaling toegevoegd.

Release 1.0 (maart 2009)

 • Eerste release