Release notes FlexBeam

Hieronder vindt u een overzicht van de FlexBeam release notes.

Release 2.7.0 (april 2024)

 • Nieuw: HP profiel (of Holland, Bulb profiel);
 • Opgelost: fout in gekopieerde tekst met variabele verdeelde belasting.

Release 2.6.0 (maart 2020)

 • Nieuw: IPE AA standaard profielen;
 • Nieuw: vierkante, rechthoekige en ronde standaard pijp;
 • Verbeterd: snelheid, ter voorkoming van fouten door snel typen;
 • Opgelost: enkele kleine bugs.

Release 2.5.0 (december 2019)

 • Opgelost: Bugs die resulteerden in verschillende foutmeldingen;
 • Opgelost: afrondfouten bij sommige regionale pc-instellingen (komma als decimaal scheidingsteken).

Release 2.4.2 (juli 2019)

 • Verbeterd: als het verkeerde decimale scheidingsteken getypt wordt, dan wordt dit automatisch gecorrigeerd.
 • Opgelost: niet alle gegevens werden afgedrukt of gekopieerd naar het klembord.
 • Opgelost: de verkeerde eenheid werd getoond bij het oppervlak van de doorsnede van een balk bij ‘Vaste waarde Ix (Iy).
 • Opgelost: in bijzondere gevallen werden de getoonde gegevens niet correct doorgerekend. Controleer a.u.b. uw knikberekeningen ná release 2.0.0.

Release 2.4.1 (juli 2019)

 • Opgelost: in 2.4.0 ontstane bug die het onmogelijk maakte om de licentiecode in te voeren bij de Pro-versie.

Release 2.4.0 (juli 2019)

 • Verbeterd: weergave onder Windows 10.
 • Gecorrigeerd: verwisseld ‘vierkant – hol’ en ‘rond – hol’ in de ‘kopieer naar Klembord’ tekst.
 • Opgelost: bug in het printen van gegevens naar de printer of klembord.
 • Opgelost: enkele bugs tijdens het wijzigen van eenheden (SI <-> Imperial) in combinatie met ‘Waarde Ix (Iy)’.
 • Opgelost: bug bij de knikberekeningen (alleen Pro-versie) met vaste ‘Waarde Ix (Iy)’.

Release 2.3.0 (februari 2019)

 • Toegevoegd: reactiekrachten op Y=0 en Y=L;
 • Verbeterd: gescheiden materiaaleigenschappen voor SI en imperiale eenheden;
 • Verbeterd: enkele vertalingen en fouten-logging;
 • Opgelost: bug in de dwarskrachtenlijn in sommige belastinggevallen.

Release 2.2.0 (januari 2019)

 • Toegevoegd: standaard profielen UPN, (UNP), UPE en HD;
 • Verbeterd: pop-uptekst bij de printknop.

Release 2.1.2 (augustus 2018)

 • Opgelost: sporadische bug tijdens opstarten;
 • Opgelost: fout bij het opslaan van de laatste berekening;
 • Opgelost: kleine bug in de schermweergave.

Release 2.1.1 (augustus 2018)

 • Opgelost: bug bij na het printen bij bepaalde balkdoorsneden.

Release 2.1.0 (augustus 2018)

 • Nieuw: afdrukken van het belastinggeval met uitkomsten en grafieken;
 • Nieuw: kopiëren van de grafiek naar het Windows Klembord;
 • Toegevoegd: grafiek met hoekverdraaiing (Lite en Pro-versie), grafiek met spanning (moment) en dwarskrachtenlijn (in Pro-versie);
 • Toegevoegd: muisklik in de grafiek geeft de lokale waarden in de rechter bovenhoek;
 • Verbeterd: kleine aanpassingen voor algemene prestatie;
 • Opgelost: bug in rotatieresultaat op de Y-positie (werd in sommige situaties op nul gezet).

Release 2.0.1 (juli 2017)

 • Opgelost: bug in de materialenlijst;
 • Opgelost: Maximum drukkracht in knikberekeningen nu ook in kN, kLbf;
 • Opgelost: bug bij het invoeren van de licentiecode;
 • Toegevoegd: enkele constructiestalen in de standaard materialenlijst.

Release 2.0 (mei 2017)

 • Nieuw: knik van kolommen;
 • Updatet en verbeterd: helpfunctie;
 • Verbeterd: weergave van sommige fonts;
 • Verbeterd: gekopieerde tekst naar het Windows Klembord;
 • Opgelost: kleine bug in de weergave van het oppervlaktetraagheidsmoment;
 • Opgelost: enkele kleine bugs.

Release 1.1.2 (januari 2016)

 • Opgelost: kleine bug met aanwezigheid van invulvelden bij speciale profielen.

Release 1.1.1 (december 2015)

 • Opgelost: crash bij kracht nul.

Release 1.1.0 (september 2015)

 • Nieuw profiel: ongelijke I-balk (alleen pro-versie);
 • Opgelost: drie kleine bugs bij het kopiëren naar het klembord;
 • OPgelost: bug met licentie-code.

Release 1.0.2 (april 2014)

 • Bug tijdens opstarten met een vaste Ix-waarde opgelost;
 • Uitvoer naar Windows Klembord verbeterd;
 • Aantal iteratiestappen verdubbeld voor hogere nauwkeurigheid;
 • B en H in de standaard profielen gecorrigeerd (Pro);
 • Verbeterde naamgeving voor 1/4, 1/2 en 3/4 in ASTM W-profielen (Pro);
 • Kleine bug tijdens opstarten verholpen;
 • Afronding naar nul voor zeer kleine uitkomsten.

Release 1.0.1 (september 2013)

 • Verbeterd figuur voor een belastinggeval;
 • ‘X=0’ en ‘X=L’ toegevoegd aan de uiteinden van de grafiek met de elastische lijn;
 • Als een ander type oplegging gekozen wordt terwijl de elastische lijn wordt weergegeven, wordt nu de elastische lijn verwijderd.

Release 1.0 (juli 2013)

 • Eerste release